ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του site www.brandica.gr. Όπου γίνεται αναφορά στον όρο «Εταιρεία», θα εννοείται η μονοπρόσωπη εταιρεία με την επωνυμία «CHIVNIUC ELENA ΤΟΥ IURIE» και τον Διακριτικό Τίτλο «BRANDICA» με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 155402903000 και με Α.Φ.Μ. 155148234 της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με έδρα στην Δάφνη, οδός Όθωνος 42.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.brandica.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.brandica.gr έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.brandica.gr διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.brandica.gr χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε μία παραγγελία.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασης σας με την Εταιρεία ή με μια συνδεδεμένη επιχείρηση με την Εταιρεία (π.χ. τράπεζα). Η Εταιρεία, και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύνανται επίσης να τις συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση.

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.brandica.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.brandica.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.brandica.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

To www.brandica.gr μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείο για να σας ενημερώνει για τη διάθεση από τις σελίδες του παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση info@brandica.gr.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε και να αξιοποιούμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργεί σωστά η ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.brandica.gr αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως π.χ. την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.brandica.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του www.brandica.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.